Reklamacje


WARUNKI GWARANCJI, UŻYTKOWANIA
I KONSERWACJI ELEMENTÓW
MAŁEJ ARCHITEKTURY

Niniejsza instrukcja stanowi opis użytkowania i konserwacji a
także warunki gwarancji elementów małej architektury.
Wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym
użytkowaniem i brakiem konserwacji wyrobów według
wytycznych producenta, nie podlegają reklamacji.
Elementy małej architektury miejskiej przeznaczone są do
zagospodarowania terenów osiedli mieszkaniowych, centrów
handlowych, placów zabaw, parków, ulic miejskich a także
ogrodów i należy je użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem
uwzględniając odpowiednią pielęgnację za pomocą środków
czystości oraz impregnację specjalnymi preparatami.
GWARANCJA I KONSERWACJA
ELEMENTY BETONOWE
Wyroby betonowe produkowane są z naturalnych materiałów
takich jak: piasek, cement, kruszywo, tak więc mogą różnić się
między sobą barwą co z kolei wpływa na finalny wygląd
gotowego wyrobu. Konserwacja wyrobów betonowych polega
na ich regularnym zamiataniu z liści oraz usuwaniu zabrudzeń.
Zmianę kolorystyczną powierzchni betonu mogą spowodować
następujące czynniki: zachlapanie kałużą lub błotem przez
przejeżdżający pojazd, sadza, zagaszenie papierosa na koszu
betonowym, osadzenie się mchu w przypadku gdy wyrób
znajduje się w miejscu stale zacienionym, itp. W przypadku
wystąpienia wyżej wymienionych zmian w ocenie wizualnej
należy oczyścić zabrudzenia za pomocą myjki ciśnieniowej,
przy czym należy pamiętać, że jest to naturalne zjawisko.
Powierzchnię betonu należy chronić przed zabrudzeniem
olejem, smarem, smołą, płynami samochodowymi, środkami
chemicznymi, rdzą oraz środkami na bazie cementu, gdyż
zabrudzenia te są szczególnie trudne do usunięcia.

 

Blaty stołów betonowych oraz elementy aluminiowe
(brzegi stołów) należy regularnie czyścić miękką ścierką,
namoczoną w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem
(płyn do naczyń).
W grillach betonowych należy każdorazowo usuwać
popiół z misy paleniska, czyścić ruszt oraz pozostałe
elementy grilla analogicznie jak w przypadku silnych
zabrudzeń.
Elementy wykonane z betonu architektonicznego są
bardzo wytrzymałe na ścieranie ale dość kruche. Należy
unikać sytuacji, które mogą spowodować uszkodzenie lub
zarysowanie powierzchni betonu, powstałych zwłaszcza
od uderzenia ciężkimi metalowymi przedmiotami. Cechą
charakterystyczną tego rodzaju betonu jest
nierównomierne rozłożenie barw, faktur oraz pory i wżery
rozłożone w sposób nieregularny o różnej intensywności i
ilości, które są efektem procesu produkcji. Powierzchnię
betonu architektonicznego można raz w roku zabezpieczać
środkiem hydrofobowym tzw. powłoką antygraffiti.
Zalecamy okresowe (1-2 razy w roku) mycie powierzchni
myjką ciśnieniową a w przypadku większych i
trudniejszych do usunięcia zabrudzeń użycie wody z
płynem do naczyń. Nie gwarantuje to jednak usunięcia
zabrudzenia.
W okresie zimowym należy unikać usuwania śniegu lub
lodu za pomocą ostrych narzędzi, mogących uszkodzić
powierzchnię betonu. Nie należy stosować środków
odladzających, których używanie może przyczynić się do
zmian kolorystyki betonu a ich intensywne stosowanie
może powodować złuszczanie wierzchniej warstwy.

ELEMENTY DREWNIANE ,KOMPOZYTOWE


Wyroby betonowe wyposażone w listwy drewniane takie
jak: ławki betonowo- drewniane, betonowe leżaki z
listwami, stoły betonowe z drewnianym siedziskiem,

kosze betonowo- drewniane a także donice betonowo-
drewniane należy oprócz odpowiedniej konserwacji

elementów betonowych, impregnować listwy drewniane w
zależności od ich rodzaju:

 

- co 12 miesięcy lakierobejcą Drewnochron 2w1 lub
- co 6 miesięcy olejem do drewna Remmers lub
- co 6 miesięcy bezbarwnym olejem do tarasów i drewna w
przypadku drewna egzotycznego IROKO.
Listwy kompozytowe należy jedynie przecierać wilgotną
ścierką z dodatkiem płynu do naczyń.
W trakcie eksploatacji na powierzchni drewna mogą pojawić
się pęknięcia o różnej szerokości i głębokości, które wynikają z
jego kurczenia się i pęcznienia przez wpływ warunków
atmosferycznych. Niewielkie pęknięcia powierzchniowe
szerokości do 1-3 mm i głębokości 2-3 mm są dopuszczalne,
przy czym należy je szybko zaprawić szpachlą a następnie
zaimpregnować.
Cechą charakterystyczną dla drewna uzyskanego z drzew
iglastych jest wyciek żywicy na powierzchnię deski najczęściej
w upalne dni. Jest to zjawisko naturalne. W przypadku
pojawienia się świeżego wycieku żywicznego należy
zabezpieczyć miejsce wycieku i poczekać do jego wyschnięcia
i krystalizacji a następnie ostrożnie usunąć za pomocą ostrego
narzędzia. Po wyługowaniu żywicę trzeba kilkakrotnie zmyć
ciepłą wodą z niewielkim dodatkiem kwasu octowego. Nie
należy tego robić przy dużym nasłonecznieniu, ponieważ może
to doprowadzić do zniszczenia powłoki ochronnej na drewnie.
Po zmyciu żywicy wystarczy przemyć drewno ciepłą wodą. Po
wyschnięciu drewno należy przeszlifować papierem ściernym i
odświeżyć jego powłokę zewnętrzną.
Należy pamiętać, że drewno jest materiałem higroskopijnym i
żadna powłoka malarska nie chroni go całkowicie przed
wpływem warunków atmosferycznych. Nie mniej jednak, aby
walory estetyczne i użytkowe zostały zachowane należy
dokonywać corocznej konserwacji, co zapobiegnie
przedwczesnemu zniszczeniu drewna. W tym celu należy
usunąć za pomocą szlifierki do drewna lub papieru ściernego
warstwę obecnego impregnatu, jeżeli zachodzi taka potrzeba to
zaprawić szpachlą pęknięcia na powierzchni drewna oraz
nałożyć impregnat na oczyszczone i zaszpachlowane deski.

ELEMENTY STALOWE
Nasze wyroby wyposażone są w elementy stalowe typu

kątowniki i stelaże pod listwy do ławek. Są one
zabezpieczone antykorozyjnie na różne sposoby w
zależności od typu produktu, tj. cynkowanie galwaniczne,
cynkowanie ogniowe, malowanie podkładem cynkowym
lub malowanie proszkowo na dowolny kolor z palety
RAL. W przypadku mechanicznego uszkodzenia powłoki
stalowej mogą pojawić się ślady korozji, dlatego zalecane
jest dokonywanie okresowych przeglądów 2 razy w roku
w celu kontroli konstrukcji i oceny jej stanu. W przypadku
stwierdzenia korozji producent zaleca: oczyścić
uszkodzoną powierzchnię za pomocą papieru ściernego
lub szczotki drucianej, odtłuścić oczyszczoną
powierzchnię, nanieść farbę podkładową cynkową a na po
jej wyschnięciu i zmatowieniu należy nałożyć farbę
zewnętrzną we właściwym kolorze. W przypadku dużych
uszkodzeń należy wyrób wypiaskować i ponownie
zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie i
malowanie proszkowe. Nie należy czyścić powierzchni
elementów stalowych za pomocą mocnych środków i
rozpuszczalników chemicznych.

ŁAWKI I LEŻAKI BETONOWE
Ławki betonowe służą do wypoczynku w pozycji
siedzącej, natomiast leżaki betonowe są odpowiednio
wyprofilowane do wypoczynku w pozycji półleżącej.
Niedopuszczalne jest skakanie po ławce czy leżaku, gdyż
oprócz tego, że grozi to upadkiem to może dojść do
uszkodzenia listew drewnianych. W przypadku, gdy
dojdzie do uszkodzenia siedziska, dalsze jej użytkowanie
jest zabronione. Po wymianie uszkodzonego elementu
dalsze użytkowanie jest możliwe.

 

BETONOWE KOSZE NA ODPADY
Betonowe kosze służą do przechowywania odpadów i powinny
znajdować się w niezawilgoconym suchym i higienicznym
miejscu, ze względu na wyposażenie w metalowy wkład
znajdujący się w koszu, który w kontakcie z wilgocią może
zacząć rdzewieć. Należy pamiętać o częstym opróżnianiu
pojemników na śmieci aby zapobiec powstawaniu przykrych
zapachów oraz zapobiec żerowaniu gryzoni. Kosze powinny
być umiejscowione na twardym i równym podłożu.

DONICE BETONOWE
Donice betonowe ze względu na swoją wagę przeznaczone są
do użytku zewnętrznego do sadzenia roślin ozdobnych
przystosowanych do uprawy w pojemnikach. Donice powinny
być ustawione na twardym, stabilnym podłożu.
Nie należy wypełniać ich ziemią powyżej 5 cm od górnej
krawędzi ścianki. Ważne jest, aby w donicy nie posadzić
rośliny zbyt dużej, lub rozrastającej się po latach do zbyt
dużych rozmiarów w stosunku do rozmiarów donicy.

SŁUPKI PARKINGOWE BETONOWE
Betonowe słupki parkingowe służą do zabezpieczania miejsc
parkingowych przed ich zajęciem, uniemożliwiają
niekontrolowany wjazd i wyjazd z garażu, parkingu, terenu
przedsiębiorstwa, dodatkowego zabezpieczenia drzwi
garażowych, bram. Słupki należy postawić na równym podłożu
a w celu zabezpieczenia przed ich przemieszczeniem wskazane
jest umieścić słupek na pręcie zamocowanym w podłożu.

BETONOWE STOŁY DO GRY I REKREACYJNE
Betonowe stoły rekreacyjne służą do wypoczynku oraz
konsumpcji żywności m.in. w miejscach postojowych,
parkingach przy szosach. Ławki służą do wypoczynku w

pozycji siedzącej. Zabronione jest siadanie, stanie,
skakanie na blacie stołu ze względu na możliwość
uszkodzenia jego konstrukcji, a w przypadku blatu stołu z
listwami drewnianymi, uszkodzenia listew.
Betonowe stoły do gry służą do wypoczynku i rekreacji.
Na siedziskach należy zajmować pozycję siedzącą. Na
blatach stołu ułożone są gry takie jak: chińczyk, młynek,
szachy. Zabronione jest stawianie na blatach innych
przedmiotów niż te potrzebne do gry. Stoły nie mają w
zestawie potrzebnych pionków, figur, kości więc należy
mieć je przy sobie.

GRILLE BETONOWE
Grille betonowe służą do przygotowywania potraw na
świeżym powietrzu. Należy używać węgla drzewnego lub
brykietu i ewentualnie rozpałki do grilla w celu uzyskania
odpowiedniej temperatury. Niedopuszczalne jest
rozpalenie ognia w grillu betonowym za pomocą innych
materiałów palnych niż węgiel drzewny lub brykiet
(drewno, gałęzie, śmieci, benzyna), ponieważ spowoduje
to uszkodzenie elementów konstrukcyjnych grilla
(pęknięcia) oraz nadmierne zanieczyszczenie i zadymienie
powietrza.
W celach bezpieczeństwa grille betonowe powinny
obsługiwać osoby dorosłe lub osoby niepełnoletnie pod
nadzorem rodziców. Należy zachować bezpieczną
odległość podczas użytkowania grilla.

WAŻNE!
Towar dostarczany jest na paletach i zaraz po jego otrzymaniu
należy niezwłocznie usunąć folię stretch, styropian, przeciąć
paski spinające deski (w upalne dni należy rozłożyć listwy aby
zapobiec ich sklejeniu).
Reklamacje składane z wyżej wymienionych powodów nie
będą uwzględniane.
Obowiązek konserwacji oraz koszty z tym związane
spoczywają na właścicielu/ użytkowniku/ zleceniodawcy. Aby
warunki gwarancji były zachowane należy użytkować elementy
małej architektury zgodnie z ich przeznaczeniem.
ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI
Reklamacji podlegają wyroby, które posiadają ukryte wady
powstałe podczas produkcji, nie zauważone przed wysyłką do
klienta oraz te, które zostały uszkodzone podczas transportu.
Najczęstszymi defektami produktów są: pęknięcia lub
ukruszenia betonu zazwyczaj na ich obrzeżach.
Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć niezwłocznie po
zauważeniu defektu otrzymanego produktu.
Można to zrobić na dwa sposoby:
- mailowo na adres: sklep@malaarchitektura.shop
z dopiskiem „Zgłoszenie reklamacyjne”.
W obu przypadkach wiadomość powinna zawierać opis wady
a także fotografie uszkodzeń.