Reklamacje


1.      Zasady i okres gwarancji na towary objęte gwarancją, znajdujące się w asortymencie Sklepu, określa karta gwarancyjna dołączona do produktu.

2.      Na podstawie art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.