Do sklepu Blog


Wyroby betonowe, estetyka, jakość.

Stoły, ławki, kosze i słupki betonowe...

... to elementy wykonane z najwyższej jakości materiału. Wykonane zgodnie z normami PN-EN 206+A1:2016 i PN-EN 1176-1:2017-12, każdorazowo wystawiamy na to odpowiednie deklaracje. Materiały stosowane przez nas takie jak m.in beton portlandzki, piask płukany, płytki gresowe.


27 kwietnia 2019 | Bartek